Förbjud badmössor, eller luftgevär! / Om SD-fieringen av svensk idrott

Ulla Gustavsson är ingen vanlig islamofob. Hon är ordförande i Svenska simförbundet och därigenom indirekt representant för tiotusentals unga, nära nakna, svenska kvinnor och män. Varav några till vardags bär huvudduk eller slöja. Ulla Gustavsson tycker det är fel.

Riksidrottsförbundet har i något sammanhang publicerat bilder på idrottande barn och några av dem bär huvudduk eller slöja, precis som de flesta av Ullas egna tjejer av praktiska skäl bär badmössa när de tränar och tävlar. Badmössa rätt, och uppenbart alla andra former av huvudbonader som förekommer i samhället rätt men slöja och huvudduk fel, i Ullas ordförandevärld. Varför denna moraliska kallsup?

Jo, till Aftonbladet säger Ulla att genom att publicera bilder på idrottande barn med slöja ”visar RF att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck: könsstympning, barnäktenskap, hedersvåld”.

På vilket sätt slöja är identiskt med dessa brott förklarar inte Ulla. Inte heller varför man till varje pris måste exkludera vissa barn för att de har en speciell tro där man motsätter sig avbildning, foton av sig själva i offentliga sammanhang. Liknande inskränkningar finns i många andra religioner och sammanhang men det är först nu Ulla har reagerat – och menar uppenbarligen att islam är liktydigt med ovanstående, ytterst allvarliga, brott.

RF:s ordförande, den före detta polischefen Björn Eriksson, reagerar inte med den bestörtning och den vilja att korrigera som hans mandat kräver. Han håller istället med om att en enstaka bild, den på en liten flicka i slöja som skjuter luftgevär, är olyckligt vald. RF som uppbär miljardstöd från samhället har enda officiell kommentar från ordföranden, enligt Aftonbladet:

”Vi lever farligt om vi kastar den första stenen och exkluderar barn”.

Nåt mer fegt och tafatt får man leta efter. Fast tyvärr inte speciellt länge. Fegheten finns numera överallt. RF:s ordförande som representerar miljoner idrottare och motionärer borde kunna sätta ned foten och förklara hur fel Ulla Gustavsson har. Antingen det eller att omedelbart utesluta Svensk Skytteförbundet ur RF. Liksom bågskyttar, kampssportare och alla de övriga idrottarna som uppenbarligen utgör ett hot mot oss andra i samhället.

Ullas egna simmare borde kräva hennes avgång men istället är det nästan tyst. Landslagsstjärnan Michelle Coleman som själv är involverad i integrationsprojekt i Tensta på söndagskvällarna säger att:

” Vi har problem med att få ungdomar att idrotta, och speciellt tjejer. Då kan man inte lägga vikt vid religion och vad tjejer har på sig. Vi ska få med alla i föreningsidrotten, något som är en stor del av integrationen. Det är lätt att sitta på ett kontor och tycka saker, de har nog aldrig varit i Tensta en söndagskväll”, säger hon till SVT.

De övrigas tystnad och denna politiska ”omertà” är ett skrämmande exempel på SD:s etablering i såväl idrotten som i det övriga svenska samhället år 2019.


About this entry