Rodel för äldre

– Det skulle väcka rörelseglädje för många, det skulle vara ett lyft för hela idrottsrörelsen.

Orden är Amanda Linds. Kulturministern kommenterar inte det faktum att Regeringen i veckan drog in bidraget till idrott för äldre som administrerades av Riksidrottsförbundet. Riktigt varför det sparas är oklart. Det var trots allt bara 20 miljoner kronor och idrott för äldre är det bästa sättet att minska köerna till åldersrelaterad sjukvård och medicinberoende. I själva verket är varje investerad krona i friskvård för äldre värd mångdubbelt mer för samhällsekonomin – de äldres idrott sparar pengar. Kanske sparas det också pengar genom att barn och barnbarn inspireras av att de gamla bryr sig om sina kroppar, dess fysiska och mentala status.

Det Amanda är så lycklig över är att regeringen nu går med på att arrangera och ekonomiskt garantera den yttre säkerheten vad det gäller exempelvis polisiära insatser och visumfrågor för Vinter-OS 2026. Att Sverige kanske arrangerar OS vilket innebär att det byggs exklusiva bob- och rodelbanor, skridskoovaler och annat som kommer alla äldre i Miljöpartiets Sverige till del, dagligen.

Jag vet förstås inte hur många äldre som gillar rodel och dess rörelser. Vet Amanda det? Är hennes far och farföräldrar begeistrade bobåkare? Enligt DN vet kulturministern i alla fall inte hur mycket det kommer kosta (men troligtvis mer än 20 miljoner). Utgifterna för den yttre säkerheten inför och under OS i kanadensiska Vancouver 2010 var cirka tio miljarder kronor.

– Svårt att titta på en exakt siffra nu, men det kommer inte att handla om den typen av miljardbelopp, säger Amanda Lind till TV4.

Det är bra att Amanda Lind redan nu med bestämdhet vet att ”synen” på svensk säkerhet inte kostar ens en tiondel av den kanadensiska men ändå fungerar minst lika väl. Det är dock fortfarande minst 50 gånger mer än vad rodellös rörelseglädjen för äldre kostar.

Jag är ganska förvånad över Amanda Lind, över Miljöpartiets prioriteringar och hur de tror sig spara pengar.


About this entry