Klubb, kommun och Covid-19s positiva konsekvenser

Det var självklart att politikerna och medborgarna i Helsingborg stöttar sin idrottsförening ekonomiskt. De flesta elitklubbar har tagit hjälp av staden de lever ur och av de senaste decennierna. Malmö FF är inget undantag. Jag är inte lika säker på att om samma klubbar hade hetat BK Idrott, eller Drott, Brage, Dalkurd eller Häcken hade stödet varit lika okontroversiellt hos mindre fotbollsintresserade. Namnet och platsen betyder mycket för relationen. Även att idrottsklubben tar sitt samhällsansvar. Om inte annat så att man har verksamhet för alla, även flickor och kvinnor. Och pensionärer. Klubbar som exkluderar en del av samhället bör inte räkna med att få ekonomisk hjälp av samma samhälle.

Helt avgörande är identifikationen med klubben. Bästa exemplet är egentligen FC Barcelona som är ett slags katalanskt landslag. Med egen kultur, eget språk och, delvis, egna spelare. De har inte fått varken en pesetas eller euro av staden men klubben är lika beroende av staden som staden, och Katalonien, är av klubben. Det är svårt att skilja Malmö FF och Malmö åt medan relationen i det relativt välmående, borgerliga Helsingborg varit lite annorlunda.

Corona har inneburit stora, radikala förändringar, även kulturellt. Som Black Lifes Matter. Den byk som heter rasism, kolonialism och förtryck av mörkhyade verkar tvättas, en aning. De flesta förändringar är symboliska, liksom motståndet men vissa saker förändras. Och en av dessa förändringar våren 2020 kommer medföra är en förändrad attityd mellan svenska elitfotbollsklubbar och den miljö de lever av och lever ur. Låt mig påpeka att det är av yttersta vikt för en relation att medborgarna håller på en klubb som alltid heter det samma, som staden och att arenan ligger på samma ställe. Jag tror också att staden kommer närma sig idrotten och börja upptäcka en del av de stora fördelar och vinster en framgångsrik fotbollsklubb medför. På samma sätt som idrotten hjälpte till att forma det svenska samhället på 1920-talet tror jag framförallt fotbollen blir en vinnare på 2020-talet. Det handlar om samhällsansvar och att äntligen börjar använda synergieffekterna i stor skala.

Det blir allt tydligare att idrottsrörelsen kan vara en konkret förebild vad gäller dels ledarskap och kunskapsinlärning, dels relationen till kroppen. Resultaten möjliggörs av vältränade kroppar och väl tränade mer resistenta kroppar måste bli en konsekvens av Covid-19:s tragiska dödstal i Sverige. Här krävs trendbrott och paradigmskifte. Ifall politikerna vågar tänka utanför boxen blir resultatet omfördelningspolitik av historiska mått. Samhället måste satsa på allmän friskvård, inte på en vårdkoloss som i brist på pengar, tid och plats skriver avskedar livsviktiga anställda och skriver ut medicin för t e x högt blodtryck till vart fjärde vuxen svensk. När de vetenskapliga evidensen för träning mot allvarliga sjukdomar och vardagliga besvär, som högt blodtryck, är överväldigande. Skriv ut ett finansierat recept på fysik träning. Till alla i staden. Följ upp. Begränsa jojo-träningen. I den bästa av världar inser samhället att liksom klimatet kräver kroppen en betydande, och livslång förändring. Se det som en slags eftergymnasial utbildning, på gym med hjälp av idrottsklubbarnas expertis och förebilder.