Finn ett fel!

Ralf Edström i Quick grusskor – med många små dubbar på hälen och relativt få på framdelen av foten. Från Måns Gahrtons bok ”Svenska fotbollsbragder och fiaskon” (Semic). Foto. Lennart Månsson/Bildbyrån

När grusplanerna blir gamla börjar det växa gräs på det.


About this entry