En gul tröja håller färgen högst en säsong men ett ode varar för evigt

I antikens Grekland förärades OS-segrarna pengar, men framförallt en hyllningsdikt, ett ode som gjorde deras prestationer odödliga. Likadant i Danmark. Här är poesin, den sjungna och lästa, betydligt mer vardaglig än i Sverige. Gamle dokumentärfilmaren och cykelpoeten Jørgen Leth har smidet ”Vingegaard 2022” på dagens förstasida av Politiken. Sitter där månne någon ”ettanpoet” på DN och filar just nu på en hyllningsdikt åt fotbollstjejerna?


About this entry