Utländska ungdomstränare och sexövergrepp på svenska barn

Tränare dömda för sexuella övergrepp mot barn kan fortsätta sin verksamhet, i Sverige. Speciellt ifall de inte är dömda i landet. 

I Danmark avslöjar tidningen Politiken idag att minst två norska ungdomstränare som nyligen förgripits sig mot barn är verksamma i landet. Som ungdomstränare. Det gäller en tennistränare och en ridsportlärare men mörkertalet sägs vara stort.  

Den ena dömdes till 8 månaders fängelse i Norge eftersom flickan var minderårig. Samt 20 års yrkesförbud. Medan han hade permission från fängelset fick han en anställning i Danmark, som tränare för minderåriga flickor. Den andra är dömd för flera års sexuella övergrepp mot en flicka. I Danmark ska ett register se till att ungdomstränare med domar mot sig inte ska kunna anställas på nytt. Att man kollar att en utländsk tränare inte är dömd för övergrepp är synnerligen ovanligt. Ingen kan svara på varför. De som anställt, och de ansvariga i Danmarks motsvarighet till RF, verkar inte överraskade men beklagar sig. 

I Sverige finns inga krav på utdrag ur straffregistret när ungdomstränare engageras. Så som man har i kommunal barnomsorg och arbete med minderåriga. Det finns inte heller något centralt register över dömda svenska ungdomstränare. Kontrollen av utländska tränare är om möjligt än sämre. Varför? Om inte annat så borde de nordiska länder kunna samarbeta, tycker man. 

Hur många för övergrepp mot barn dömda danskar, norrmän och finnar (Patrik Sjöbergs tränare är svårt att inte tänka på i det här sammanhanget) som är verksamma i Sverige vet vi alltså inte. Men troligtvis existerar det och en är en alltför mycket. Jag är medveten om att det kan var komplicerat och ”jobbigt” att kontrollera de 99,9 procent som har ett fläckfritt förflutet men normen bara måste vara ”hundra”och då får det hellre bli lite mer omständligt anställningsförfarande. För barnens skull. 

Svensk idrott sviker barn och ungdomar. Idrotten får inte, som katolska kyrkan, vara en frizon för pedofiler och vuxna som utnyttjar barn. Det är skamligt och avskyvärt att inte idrottsvärlden anstränger sig för att försöka skydda barn och ungdomar mot att övergrepp och sexuellt utnyttjande.      


About this entry